top of page
VILLKOR VID ANMÄLAN TILL KURS ELLER WORKSHOP

Anmälan

Anmälan till en kurs eller workshop är bindande. Detta innebär att du vid anmälan åtager dig att fullfölja köpet. Undantag görs enligt din lagstadgade ångerrätt som omfattas av  distans- och hemförsäljningslagen (2005:59).

Enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) har du rätt att ångra din anmälan genom att göra en skriftlig avanmälan inom 14 dagar efter att du fått din bekräftelse om din plats på kursen.

Avbokar du enligt din lagstadgade ångerrätt återbetalas hela kursavgiften.

Att avstå från att betala avgiften eller utebli från kurs eller workshop räknas inte som avanmälan och full avgift kommer att krävas. 

 

Sjukdom

Vid sjukdom eller skada som medgör att du inte kan deltaga på kursen eller workshopen återbetalas kursavgiften mot uppvisande av läkarintyg. Sker avbrottet efter kursstart återbetalas den del av kursen som inte kan nyttjas vid uppvisande av läkarintyg.

 

Inställd kurs eller workshop

Vid händelse av att kurs eller workshop ställs in återbetalas hela kursavgiften.

 

Betalning

Betalning sker via faktura som skickas til dig via e-post.

 

Ansvar 

Du ansvarar själv för att din hälsa är på så sätt att du kan deltaga på kurs eller workshop. Allt deltagande sker på egen risk.

 

bottom of page